Gmina Dobre przystąpiła do realizacji zadania pn. „ Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi” w miejscowości Dobre, powiat miński.

Projekt korzysta z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017”.

Gmina Dobre reprezentowana przez Wójta i Skarbnika podpisała z Ministrem Sportu i Turystyki reprezentowanym przez  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie  Nr 2017/0280/6934/SubA/DIS/SZ.

Niniejszy projekt obejmuje:

  • Budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 55,0 x 95,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej,
  • Wykonanie piłkochwytów boiska piłkarskiego
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30,0 x 44,0 m i nawierzchni ze sztucznej trawy, z polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego,
  • Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,
  • Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 9,0 x 18,0 m,
  • Budowa 3-torowej bieżni prostej o długości 106 m ( do biegów na dystansie 80 m) i nawierzchni z poliuretanu, zakończonej zeskocznią do skoku w dal,
  • Budowa rzutni do pchnięcia kulą,
  • Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego,
  • Zagospodarowanie terenu.

Celem projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Planowana całkowita wartość projektu to kwota 1.344.244,00 zł

Wysokość dofinansowania – 669.600,00 zł

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka