Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w całości sfinansuje 16 wozów strażackich dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej.  W każdym województwie gmina do 20 tysięcy mieszkańców, która będzie miała największą frekwencję otrzyma wóz strażacki.