Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym kursie komputerowym, przygotowującym do egzaminu ECDL Profile Digcomp.

Zarówno kurs jak i egzamin jest BEZPŁATNY, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Prowadzony na wysokim poziomie przez osobę będącą trenerem/egzaminatorem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Sprzęt z którego będą Państwo korzystać w trakcie kursu jest sprzętem mobilnym- laptopy, podłączonym do internetu.

W kursie mogą uczestniczyć następujące osoby:

 • osoby zamieszkujące jeden z powiatów woj. mazowieckiego : Warszawa, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski
 • w wieku 25-69 lat, posiadające wykształcenie na poziomie maksymalnie średnim (podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie z maturą albo bez matury), osoby, które nie korzystały z tożsamego zakresu wsparcia w zakresie TIK (Technologia Informacyjna Komunikacyjna) w innym projekcie realizowanym w ramach POKL w latach 2013-2015 (life long learning), uczestnikiem projektu mogą być osoby pracujące, bezrobotne zarejestrowane w PUP oraz te które nie są zarejestrowane w PUP, emeryci, renciści,  rolnicy ubezpieczeni w KRUS -Ważne jest to, aby spełniały powyższe warunki m.in. miały maksymalnie średnie wykształcenie.

W kursie nie mogą brać udziału osoby samozatrudnione czyli prowadzące własną działalność gospodarczą.

W 12 osobowej grupie musi się znaleźć 1 osoba niepełnosprawna- rencista z orzeczeniem o niepełnosprawności (może być stopień lekki, umiarkowany) -kopia orzeczenia będzie musiała być dołączona do dokumentów pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby 50+ oraz osoby z terenów wiejskich,
osoby, które wypełnią dokumenty rekrutacyjne oraz dostarczą je osobie zajmującej się rekrutacją,

Czas trwania kursu to 100h szkoleniowych – wychodzi 20 dni szkoleniowych , obejmuje następujące moduły:

Podstawy obsługi komputera.
Uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu:

 • Włączania i wyłączania komputera,
 • Efektywnej pracy z komputerem przy użyciu ikon oraz okien,
 • Dostosowywania głównych ustawień systemu operacyjnego i używania wbudowanych mechanizmów pomocy,
 • Tworzenia prostych dokumentów oraz ich drukowania,
 • Podstawowych założeń przechowywania, kompresowania i dekompresji danych przy użyciu dedykowanego
 • Oprogramowania,
 • Kluczowych złożeń sieciowych oraz znajomości systemów łączności komputerowej, umiejętności łączenia się z siecią,
 • Bezpieczeństwa danych oraz urządzeń i ochrony ich przed realnymi zagrożeniami,
 • Ochrony środowiska, ergonomii i dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością,
 • Konfiguracji ustawień oprogramowania.
 • Podstaw tworzenia stron internetowych.

Internet. Podstawy pracy w sieci.
Uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu:

 • Zasad przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci,
 • Używania przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych,
 • Efektywnego wyszukiwania informacji w sieci oraz krytycznej oceny treści znalezionych w Internecie.
 • Kluczowych zagadnień związanych z prawami autorskimi oraz ochroną danych,
 • Kluczowych zasad związanych ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej,
 • Wysyłania i odbierania wiadomości oraz zarządzania nimi,
 • Organizacji i przeszukiwania poczty oraz używania kalendarzy,
 • Norm obowiązujących w kontaktach online, zasad netykiety i jej zastosowań,
 • Zarządzania tożsamością wirtualną.

Word. Przetwarzanie tekstów.
Uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu:

 • Pracy z dokumentami zapisywania ich w różnych formatach plików,
 • Wyboru odpowiednich narzędzi takich jak funkcja Pomoc w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy,
 • Tworzenia i edycji niewielkich dokumentów gotowych do rozpowszechniania,
 • Zastosowania różnych formatów w celu udoskonalenia dokumentów przed ich rozpowszechnieniem, jak również stosowania dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania,
 • Wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków,
 • Przygotowywania dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej,
 • Stosowania opcji ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydruk

Excel. Arkusz kalkulacyjny.
Uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu:

 • Pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików,
 • Używania dostępnych opcji, takich jak funkcja Pomoc w celu udoskonalania jakości i efektywności pracy,
 • Wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list,
 • Zaznaczania, sortowania oraz kopiowania, przesuwania i usuwania danych,
 • Edycji wierszy i kolumn arkusza. Kopiowania, przesuwania, usuwania i zmiany nazwy arkuszy,
 • Tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu Kalkulacyjnym,
 • Posługiwania się dobrymi praktykami w tworzeniu reguł oraz rozpoznawania błędnych wartości w regułach,
 • Formatowania liczb i wartości tekstowych w skoroszycie (składającym się z kilku arkuszy),
 • Wyboru, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji,
 • Prawidłowego ustawienia strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed wydrukowaniem.

Osoby bierne zawodowo (osoby uczące się i emeryci, renciści) wypełniają obowiązkowo dodatkowa deklarację o chęci powrotu na rynek pracy- oczywiście nikt nie będzie im szukał pracy, ale wymaga tego projekt.
Zajęcia będą się odbywać 3x w tygodniu po 5h szkoleniowych lub w weekendy godziny do ustalenia w zależności od preferencji uczestników (czy osoby pracujące czy niepracujące).

Kontakt
Piotr Chmielewski tel. 694 725 736 e-mail: pchmielewski@gminadobre.pl
Przemysław Ołdak tel. 504 709 432 e-mail: przemko1124@wp.pl

Zdjęcie: pexels.com