Dobre, dnia 21 grudnia 2016 roku

AZBEST

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.
od 09.01.2017 r. od godz. 8:00
do 20.01.2017 r. do godz. 14:00.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.
Wójt Gminy zastrzega możliwość unieważnienia procedury w przypadku nie otrzymania przez gminę dotacji z WFOSIGW.