Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim ma przyjemność poinformować, że znalazł się w gronie urzędów skarbowych województwa mazowieckiego, w których w pierwszej kolejności wdrożony zostanie pilotażowy projekt Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika i od dnia 1 września 2015 r. utworzone zostaną Centra Obsługi Podatnika.

Od lat działania Administracji Podatkowej sukcesywnie zmierzają w kierunku zmiany podejścia i nastawienia do podatnika jako klienta. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie jest projekt System Obsługi i Wsparcia Podatnika (SOiWP). Jego celem jest udoskonalenie Administracji Podatkowej tak, aby stała się bardziej pomocna, przyjazna i transparentna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia przy realizacji obowiązków podatkowych w konkretnych sprawach. Indywidualne podejście do spraw podatników skutkować będzie zwiększeniem poziomu zadowolenia oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej wśród całego społeczeństwa.

W ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika utworzone zostaną wyspecjalizowane stanowiska ds. wsparcia podatnika tzw. Asystent Podatnika, działające w oparciu o jednolite w całej administracji podatkowej standardy i procedury tak, aby dostosować usługę do zidentyfikowanych potrzeb każdego przedsiębiorcy.

W tutejszym Urzędzie od dnia 1 września 2015 r. utworzono dwa stanowiska Asystenta Podatnika. Pracownicy realizujący tę usługę to:

1) Anna Zajda, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 07, e-mail: anna.zajda@mz.mofnet.gov.pl

2) Przemysław Kąca, Komisarz Skarbowy, tel. 25 759 51 84, e-mail: przemyslaw.kaca@mz.mofnet.gov.pl

Załączniki do pobrania

Asystent podatnika – ulotka

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ASYSTENTA PODATNIKA