Drodzy Mieszkańcy, Urząd Gminy Dobre przystąpił do opracowania „Strategii Elektromobilności dla Gminy Dobre”.

Głównym celem strategii jest opracowanie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Gminie Dobre.

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej elektromobilności, aby jak najlepiej dostosować Plan do realnych potrzeb Mieszkańców Gminy, dlatego zachęcamy do odpowiedzi na poniższe pytania.

Link do ankiety elektronicznej (Google Forms)
Link do wersji PDF (do wydrukowania i złożenia w sekretariacie UG)

Ankiety można wypełniać do 10 sierpnia 2020 roku (poniedziałek).