INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Dobre informuje, że w czerwcu br. na terenie gminy prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (na podstawie par. 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest).

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby, także o posiadaniu zmagazynowanego (zdemontowanego), leżącego na posesji.

Osoby prowadzące inwentaryzację powinny posiadać Upoważnienie, podpisane przez Wójta Gminy Dobre do przeprowadzenia wymienionych prac.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Dobre, pod nr telefonu 25 757 11 90 w.27.
Dzięki szczegółowej inwentaryzacji Gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu.

Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015

„Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015”

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójt Gminy Jakubów  ogłasza konkurs  pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2015”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w trzech kategoriach. Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości.

Konkurs ma uchronić przed zapomnieniem tradycje kulinarne oraz podkreślić wartość produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem na który objęty jest lokalną strategią rozwoju LGD Ziemi Mińskiej, a także zrealizować główny cel, który dotyczy efektywnej promocji LGD Ziemi Mińskiej.

Efektem konkursu będzie powstanie produktów lokalnych, które będą utożsamiane z LGD Ziemi Mińskiej, a ich wizerunek będzie kreowany w świadomości mieszkańców LGD Ziemi Mińskiej jak i turystów.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci markowego sprzętu AGD będą przyznane  za zajęcie pierwszych miejsc  w następujących kategoriach:
1. barszcz regionalny, dania główne  
2. wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp. 
3. napoje i desery (ciasta, desery, napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne)Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy związane z regionem poprzez tradycyjną lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych urowców (wg receptury własnej uczestnika konkursu). Potrawy te przygotowane muszą być w całości ze składników naturalnych ( bez użycia wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników czy środków zapachowych). W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.Zgłoszeń dokonywać mogą:
– Gminne Ośrodki Kultury z obszaru LGD ZM.  
– Stowarzyszenia,  
– Koła Gospodyń Wiejskich,  
– Rady Sołeckie,  
– Osoby indywidualne , grupy nieformalne itp.  Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2015 r.Potrawy spełniające warunki formalne zostaną zaprezentowane przez uczestnikówpodczas konkursu, który odbędzie się na Placu przy Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, ul.Szkolna 3, w dniu 7 czerwca 2015 r. podczas uroczystości Gminnych. Będzie to doskonała
okazja do promocji produktów i ich wytwórców z terenu każdej gminy, oraz wymiany  doświadczeń kulinarnych między uczestnikami.

Szczegóły zawiera Regulamin.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 510-196-722 – Paulina Górna.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

I Majówka – Porąb 2015

I Majówka
Porąb 2015

pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów

W programie:

13.00 rozpoczęcie uroczystości;

13.00 – 15.00 pokaz sprzętu wojskowego i wyszkolenia żołnierzy;
czynna będzie karuzela i punkty gastronomiczne

15.00 – 15.40 proboszcz ks. prof. dr hab. Krzysztof Kietliński odprawi polową mszę św.

15.40 – 15.50 sołtys pan Jan Dźwigała powita Gości i Organizatorów oraz przedstawi Sponsorów; w imieniu Mieszkańców uhonoruje wieloletniego sołtysa wsi Porąb pana Ryszarda Brzezińskiego i wręczy pamiątki dwójce Jubilatów z okazji okrągłych urodzin

15.50 – 16.00 głos zabierze Wójt Gminy Stanisławów pan Adam Sulewski

16.00 – 22.00 bezalkoholowy mini festyn wiejski na trawie; planowane atrakcje:
– występ profesjonalnego zespołu IRYS z Mińska Mazowieckiego
– tańce
– karuzela
– punkty gastronomiczne
– prezentacja produktów zaproszonych firm

niedziela 24 maja 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Patronat medialny nad „I Majówką Porąb 2015” sprawuje Redakcja „Co Słychać?”

Pierwszymi sponsorami imprezy są: Wójt Gminy Stanisławów, BS w Mińsku Mazowieckiem O/Stanisławów, Marcin i Rafał

Mroczkowie, Iza Piekarska – Zakład Tworzyw Sztucznych w Rudzienku k/Kołbieli oraz Marzena i Jan Dźwigałowie z Porąbu.

Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego.

Akcja trwa do 20 maja 2015 r.

Aby otrzymać darmowy podręcznik wystarczy wejść na stronę
www.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

Kod upoważniający do odebrania darmowego podręcznika:
PU1510

Dodatkowe informacje na temat akcji dostępne s± pod nr telefonu: 78 681 76 55


Organizatorzy akcji:

Fundacja PetrusWarszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr

Wyniki Wyborów Prezydenckich w gminie Dobre

Przedstawiamy wyniki Wyborów Prezydenckich z dnia 10.05.2015 roku w gminie Dobre.

Okręg I II III IV V
Lp. Nazwisko i imię Liczba głosów ważnych Suma Procent ważnych oddanych głosów
1. Grzegorz Michał Braun 4 6 3 0 3 16 0,75 %
2. Andrzej Sebastian Duda 245 182 251 177 233 1088 51,01 %
3. Adam Sebastian Jarubas 9 9 10 4 18 50 2,34 %
4. Bronisław Maria Komorowski 172 101 72 45 95 485 22,74 %
5. Janusz Ryszard Korwin-Mikke 20 13 9 5 14 61 2,86 %
6. Marian Janusz Kowalski 5 4 1 1 1 12 0,56 %
7. Paweł Piotr Kukiz 105 54 69 38 74 340 15,9 %
8. Magdalena Agnieszka Ogórek 21 11 8 4 8 52 2,44 %
9. Janusz Marian Palikot 3 1 1 1 7 13 0,61 %
10. Paweł Jan Tanajno 1 1 0 0 0 2 0,09 %
11. Jacek Wilk 2 6 2 1 3 14 0,66 %
  587 388 426 276 456

Frekwencja w naszym regionie wyniosła 44,27%

Wybory Prezydenckie – 10 maj 2015

 

banner - large rectangleZapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dobre do głosowania w Wyborach Prezydenckich, które odbędą się 10-go maja 2015 roku. Podajemy lokalizacje lokalów wyborczych oraz ich granice.

 

 

Obwód: 1 Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem

Ulica: ul. Szkolna
Numer posesji: 3
Numer lokalu:
Miejscowość: Dobre
Kraj: Polska
Kod pocztowy: 05-307
Poczta: Dobre
Dla niepełnosprawnych: NIE
Korespondencyjny: NIE
Granice: Sołectwo Dobre I z ulicami: Szkolna, Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 5, Wincentego Witosa, Rynek, Tadeusza Kościuszki, Gen. Jana Skrzyneckiego, Polna, Głowackiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Zdrojówki, Lawendowa. Sołectwo Dobre III z ulicami: Jana Dobrzynieckiego, Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy Prosta, Sportowa, Armii Krajowej, Słoneczna, Lazurowa, Krótka Poręby Nowe, Poręby Stare .
Typ obszaru: gmina wiejska
Typ obwodu: powszechny
Ulica: ul. Szkolna
Numer posesji: 3
Numer lokalu:
Miejscowość: Dobre
Kraj: Polska
Kod pocztowy: 05-307
Poczta: Dobre
Dla niepełnosprawnych: NIE
Korespondencyjny: NIE
Granice: Sołectwo Dobre III z ulicami: Henryka Sienkiewicza, Kopernika, Stanisława Moniuszki, Władysława Reymonta, Adama Mickiewicza. Sołectwo Dobre II z ulicami: Józefa Poniatowskiego, Konstantego Laszczki, Przemysłowa, Targowa, Czarnogłów, Duchów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska
Typ obszaru: gmina wiejska
Typ obwodu: powszechny
Ulica: Szkolna
Numer posesji: 3
Numer lokalu:
Miejscowość: Dobre
Kraj: Polska
Kod pocztowy: 05-307
Poczta: Dobre
Dla niepełnosprawnych: NIE
Korespondencyjny: NIE
Granice: Kąty Borucza, Wólka Kokosia, Brzozowica, Rynia, Głęboczyca, Antonina, Kobylanka, Rąbierz Kolonia, Rudno, Walentów
Typ obszaru: gmina wiejska
Typ obwodu: powszechny
Ulica:
Numer posesji: 31
Numer lokalu:
Miejscowość: Drop
Kraj: Polska
Kod pocztowy: 05-307
Poczta: Dobre
Dla niepełnosprawnych: TAK
Korespondencyjny: TAK
Granice: Makówiec Mały, Makówiec Duży, Marcelin, Nowa Wieś, Sąchocin, Sołki, Świdrów,Czarnocin, Drop, Jaczewek, Joanin, Modecin, Radoszyna, Ruda Pniewnik, Wólka Kobylańska
Typ obszaru: gmina wiejska
Typ obwodu: powszechny
Ulica:
Numer posesji: 40A
Numer lokalu:
Miejscowość: Rudzienko
Kraj: Polska
Kod pocztowy: 05-307
Poczta: Dobre
Dla niepełnosprawnych: TAK
Korespondencyjny: TAK
Granice: Rudzienko, Grabniak, Adamów, Mlęcin, Gęsianka, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka
Typ obszaru: gmina wiejska
Typ obwodu: powszechny

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. od 7:00 do 21:00

Zapraszamy

[video_embed url=”https://www.youtube.com/watch?v=rItlXEwV4Tg”]

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 6/1V/2015 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Dobre stanowi dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 91.

OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r., o izbach rolniczych i § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 4/2015 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, Wojewódzka Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej nr 91 w Dobrem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku.
1. Anna Michalczyk
2. Anna Kacak
3. Barbara Anna Chojecka
4. Elżbieta Koseska
5. Agnieszka Roguska

Pobierz Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Spotkanie z Wójtem w Szkole Podstawowej w Dobrem

13 maja 2015 r. o godzinie 16:45, w ramach dnia otwartego w Szkole Podstawowej im. Konstantego Laszczki w Dobrem odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Dobre.

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia związane z oświatą w Gminie Dobre oraz organizacją dowożenia.
Wszystkich rodziców zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w stołówce szkolnej.

11 maja – Dzień bez Śmiecenia

W badaniu świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2014 roku 68% Polaków zadeklarowało, że regularnie segreguje odpady. To wzrost 14 % względem poprzedniego roku. Z pewnością jest to pozytywny trend, jednak wraz ze wzrostem ilości selektywnie zbieranych odpadów nastąpił znaczny spadek ich jakości, a zanieczyszczenie niektórych partii surowców wtórnych sięga nawet kilkudziesięciu procent. Jest to istotny problem, który skutkuje obniżeniem wartości surowca i może spowodować jego nieprzydatność do recyklingu.

Obecnie w pojemnikach i workach służących do segregacji odpadów opakowaniowych można znaleźć niemal wszystko – począwszy od odpadów nienadających się do recyklingu po niebezpieczne (m.in. baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po lekach), które powinny trafić do specjalnych pojemników lub punktów zbiórki. Często razem ze szkłem opakowaniowym (butelki i słoiki) wyrzucane jest szkło gospodarcze takie jak szyby, szklanki, talerze, które należy wyrzucać do zwykłego kosza na odpady komunalne, gdyż ze względu na inną temperaturę topnienia oraz zawartość niepożądanych domieszek nie mogą zostać poddane recyklingowi ze szkłem opakowaniowym. Duży problem stanowi również wyrzucanie nieopróżnionych kartonów po płynnej żywności, kubków po jogurtach, butelek po napojach. W przypadku, kiedy trafiają one do pojemnika z tzw. frakcją suchą mogą zabrudzić makulaturę, która silnie zanieczyszczona lub zapleśniała nie może zostać przetworzona.

„Tegoroczna, dziewiąta edycja Dnia bez Śmiecenia odbędzie się pod znakiem jakości surowca. Stawiam na jakość. Sprawdzam! – hasło kampanii – ma na celu skłonić nas do sprawdzenia czy skoro segregujemy odpady to na pewno robimy to poprawnie– zgodnie z obowiązującymi w naszej gminie standardami zbiórki. Po przeprowadzeniu tzw. reformy śmieciowej gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów z gospodarstw domowych i to ona decyduje o kształcie systemu selektywnej zbiórki odpadów na swoim terenie. W każdej gminie zbiórka odpadów może wyglądać inaczej – dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się ze standardami obowiązującymi w miejscu naszego zamieszkania.” – mówi Michał Mikołajczyk – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.

W ramach zbliżającej się edycji Dnia bez Śmiecenia będziemy zachęcać do odwiedzenia strony internetowej gminy lub pobrania w urzędzie gminy informacji w jaki sposób poprawnie segregować odpady oraz zapoznania się z informacją co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać. Zadaniem tej edycji jest zajrzenie do własnego pojemnika/ worka i sprawdzenie czy pośród wysegregowanych przez nas odpadów nie znajdują się te, które nie powinny tam trafić. Błędy, które popełniamy podczas segregowania odpadów często są wynikiem naszej niewiedzy i intuicyjnego segregowania odpadów, a takie proste działanie przeprowadzone przez każdego z nas może znacząco wpłynąć na jakość surowców wtórnych i umożliwić ich efektywny recykling.

Zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez:
wejście na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl i przesłanie kartki do swoich współpracowników, znajomych i przyjaciół
włączenie się do akcji Stawiam na jakość. Sprawdzam! i sprawdzenia czy poprawnie segregujemy odpady
dołączenie do kampanii prowadzonej na facebooku http://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia oraz polubienie naszego profilu
przyłączenie się do obchodów Dnia Bez Śmiecenia poprzez organizację działania w swoim mieście, szkole, miejscu pracy.
Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl
Zapraszamy na: www.dzienbezsmiecenia.pl oraz nasz profil na facebooku.

*Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze spółki.
Kampania jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

Powiatowy DZIEŃ STRAŻAKA

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim, Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim, oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach
mają zaszczyt zaprosić na…

Konkurs dla pracodawców „Kreator miejsc pracy”

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.
Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach:

mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców – m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Doceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Jak zgłosić się do konkursu? Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs to okazja do pokazania dobrych praktyk w relacjach pracowniczych, budowaniu kultury organizacyjnej firmy oraz systemu wartości, którymi się kierujemy. Udział w nim to cenne doświadczenie dla przedsiębiorstwa i dowód troski o aspekty pozabiznesowe i społecznie odpowiedzialne – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka“.

Firma zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne.

To bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ta prestiżowa nagroda motywuje do dalszych działań. Nie pracujemy dla nagród i laurów, ale każde wyróżnienie sprawia, że każdego kolejnego dnia chcemy być lepsi – powiedział Paweł Lachowicz, prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych Spytkowo. Firma zdobyła nagrodę Kreator miejsc pracy w 2014 roku w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu.

W skład Kapituły konkursowej weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Patronami medialnymi konkursu są: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl, Personel i Zarządzanie, hrpolska.pl oraz strategieibiznes.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:
Magdalena Górska (22) 661 11 17
magdalena.gorska@mpips.gov.pl

Dyżur Radcy Prawnego

W dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 10:00
w Urzędzie Gminy Dobre , będzie przyjmował interesantów w sprawach administracyjnych Radca Prawny.
Usługa jest nieodpłatna.

Zmarł Ks. Sławomir Malon – Proboszcz Parafii Wiśniew

Zmarł ks. Sławomir Malon, proboszcz parafii Wiśniew k. Kałuszyna. Miał 53 lata. W kapłaństwie – prawie 26 lat.

Kapłan zmarł we wtorek, 28 kwietnia w godzinach porannych, po długiej i ciężkiej chorobie.

Ś.p. ks. Sławomir Malon pochodził z miejscowości Sięciaszka k. Łukowa, należącej do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Łukowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1989 roku. Posługę kapłańską jako wikariusz pełnił m.in.: w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej oraz w parafiach w Ulanie i Łaskarzewie. Przez ponad 2 lata pełnił posługę proboszcza parafii w Wargocinie a od 2006 roku był proboszczem parafii p.w. Trójcy Świętej w Wiśniewie w dekanacie grębkowskim w gminie Jakubów.

Uroczystości pogrzebowe

W środę, 29 kwietnia w kościele w Wiśniewie o godzinie 15:00 rozpocznie się czuwanie i modlitwy przy trumnie zmarłego. Msza św. żałobna pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka zostanie odprawiona o godzinie 19:00.

W czwartek, 30 kwietnia rano, ciało zostanie przewiezione do rodzinnej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. O godzinie 11.00 rozpocznie się w kościele czuwanie a o godzinie 12.00 pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Kazimierza Gurdy – Msza św. pogrzebowa. Po niej ciało zostanie złożone na cmentarzu w Łukowie.