Gmina Dobre przystąpiła do realizacji projektu „Adaptacja II cz. Budynku z przeznaczeniem na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki i zakup wyposażenia”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury W imieniu Gminy Dobre Wójt oraz Skarbnik podpisali z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie umowę nr 08760/18/FPK/DEK o dofinansowanie w/w projektu.

Całe zadanie składa się z części:
1.Roboty budowlane : stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne, izolacje cieplne i izolacje przeciwwilgociowe, podłoża i posadzki, malowanie wewnętrzne, elewacja, utwardzenia i zagospodarowanie terenu
2. Instalacje elektryczne i teletechniczne : instalacje elektryczne, wypusty instalacje sieci strukturalnej, instalacje SSWiN, instalacja SAP, instalacja monitoringu,
3. Roboty sanitarne: c.o.podłogowe, wentylacja,
4. Zakup i montaż wyposażenia: kiosk interaktywny

Planowana inwestycja ma na celu zaadaptowanie obiektu na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki – artysty rzeźbiarza mocno związanego z naszą gminą, gdzie się urodził, spędził dzieciństwo i często wracał. Twórczość Konstantego Laszczki jest znana i doceniana na całym świecie. Zajmował się rzeźbiarstwem, malarstwem, grafiką i rysunkiem satyrycznym. W 1971 r. w Dobrem zostało otwarte Społeczne Muzeum Konstantego Laszczki.
Wyremontowana w 2017r. pierwsza część budynku jest za mała do pomieszczenia wszystkich posiadanych przez nas eksponatów jak również do przeprowadzania prelekcji, warsztatów, projekcji filmów. Dlatego też konieczny jest remont drugiej części budynku na powiększenie muzeum.

Inwestycja stworzy przyjazną i nowoczesną bazę kulturalną, przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze. Budynek będzie pełnił funkcję muzealną i ekspozycyjną ( stała ekspozycja i wystawy czasowe), edukacyjną, rekreacyjną i turystyczną. Nastąpi poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej.

Planowana całkowita wartość projektu to kwota 251.260,40 zł

Wysokość dofinansowania – 200.000,00 zł