„Był gdzieś haj taki kraj, Alibajda dzika frajda w to mi graj! ” śpiewali uczestnicy dwutygodniowych półkolonii, które odbyły się w lipcu w gminie Dobre. Warsztaty zakończone uroczystym pokazem finałowym zostały zorganizowane dzięki programowi Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego „Lato w teatrze 2020”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest to 13 edycja Lata w Teatrze i pierwsza, która odbyła się terenie gminy Dobre. Dofinansowanie  zdobyło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre przy współudziale Gminy Dobre i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Artystki, realizatorki warsztatów podczas zajęć poruszały z dziećmi tematy współodpowiedzialności za rzeczywistość, w której żyją i tożsamości lokalnej.  Uczestnicy interpretowali lokalne baśnie i historie związane z tutejszą społecznością m.in. z nazwami miejscowości, z których pochodzą, biografią ciekawych przodków i współczesnych. Dzieci niczym Konstanty Laszczka tworzyły prace przy Osownicy, robiły odlewy stóp i dłoni, zwiedzały i poznawały teren, w którym żyją. Nie zabrakło zabawy i spontaniczności. Sobotni finał, który stał się prawdziwym świętem społeczności prezentował wspólnie  napisane i zagrane utwory. Powstała instalacja dźwiękowa połączona z działaniem performatywnym uczestników. Twórcy i twórczynie pokazu włączyli do działania dobrzańską publiczność. Można było zobaczyć kawałek lasu w szkle, zostawić swój ślad, „zanurzyć” stopy w Osownicy albo wspólnie pomilczeć pod sosną z bananami.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury.

Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/programLatowteatrze
www.facebook.com/instytutteatralny
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem