9 sierpnia 2020 r. w Gęsiance, przy pomniku poległych odbyła się uroczystość upamiętniająca dramatyczne wydarzenie. 5 sierpnia 1944 r. oddano strzał do przejeżdżających przez miejscowość hitlerowców, którzy w odwecie wysadzili w powietrze piwnicę. Znajdowało się w niej 38 osób. Nikt nie uszedł z życiem.

„A serce tęskni…
Bo gdzieś daleko stąd
Został ojczysty dom
Tam jest najpiękniej…”

Niedzielne spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.30 od przemarszu pocztów sztandarowych  z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości: Dobre, Mlęcin, Poręby Nowe, Rudzienko, Wiśniew, Ludwinów. Następnie Wójt Gminy Dobre Tadeusz Gałązka wygłosił okolicznościowe przemówienie. Kolejnym punktem była modlitwa w intencji pomordowanych poprowadzona przez Kapłana Starokatolickiego Kościoła Mariawitów Zbigniewa Nawarę. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, rodzin poległych oraz mieszkańców okolicznych miejscowości złożyli kwiaty. Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu: Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem, zespołu „Tęcza” składającego się z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Dobrzynianki” z Dobrego, a także zespołu „Ludwinianki”, w skład którego wchodzą panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Koła Seniora z Ludwinowa. Wystąpiły także dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie – Aleksandra i Klaudia, które zaprezentowały przepiękne występy solowe. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły w Mlęcinie Jolanta Jastrzębska.