„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania”.

Robert Paulet

             Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, która odbyła się 4 lutego w Naszym Urzędzie.

Podczas uroczystości wręczone zostały „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz wzajemny szacunek.

Dostojnych Jubilatów przywitała Kierownik USC okolicznościowym przemówieniem. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy  Dobre Tadeusz Gałązka w asyście swojego Zastępcy Piotra Chmielewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szymańskiego i Sekretarza Urzędu Marcina Sitnickiego. Władze Gminy do Szanownych Jubilatów skierowały słowa uznania i podziękowania za godne i długie życie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

Oprócz odznaczeń Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki.

Nie zabrakło również przepysznego tortu oraz toastu. Oprawę artystyczną zapewniły dzieci z koła teatralnego i wokalnego przygotowane pod kierunkiem pań Bożeny i Anetty.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Marianna i Janusz Bodeccy

Janina i Roman Gadomscy

Sabina i Jan Koszewscy

Anna i Sławomir Kowalczykowie

Barbara i Stefan Wronka 

Nie wszystkie pary odznaczone mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Stan zdrowia jednej pary nie pozwolił na przybycie.

Wszystkim parom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.