„Maj – rocznica pięknych serc ,
Maj – rocznica wielkich myśli .
Tym, co dawno przeminęli ,
Hołd składają ci , co przyszli…”
M.Arct

Mija 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie po amerykańskiej. W tym roku, w symboliczny sposób uczczono to wydarzenie w Gminie Dobre. Wójt Tadeusz Gałązka wraz Zastępcą Piotrem Chmielewskim oraz Sekretarzem Marcinem Sitnickim, 30 kwietnia 2020r. złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz Pomnikiem z 1938 roku, wzniesionym w hołdzie poległym w walkach o niepodległość ojczyzny. Zapalono także znicze.