Uroczyste obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Mszą Świętą. Następnie Orkiestra Dęta poprowadziła korowód pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie założono wiązanki i kwiaty. Wspólnie udaliśmy się na halę sportową w Szkole Podstawowej, gdzie uczniowie gimnazjum przygotowali uroczystą akademię. Nie zabrakło też śpiewu chóru kościelnego i szkolnego, orkiestry dętej, dzieci z koła wokalnego i teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Po przemówieniu pana Wójta przyszła pora, aby wręczyć odznaczenia nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej mieszkańcom zasłużonym dla naszej Gminy, a byli to: p. Agnieszka Łyziak i p. Jan Czerniawski.
Uczestnicząc w takich ważnych dla Polski uroczystościach dajemy symbol miłości do ojczyzny. Uczymy młode pokolenie, aby pielęgnowali historię przodków, którzy walczyli o ojczyznę i umierali z nadzieją na to, że kolejne pokolenia Polaków urodzą się w wolnym Kraju.